slider

Oleme pika ajalooga ettevõte, kelle põhiline tegevus on gaasikütte projekteerimine ja ehitus

Kõik H. Hanseni Projekt OÜ poolt tarnitavad seadmed omavad CE serfikaati!

H. Hanseni Projekt OÜ esindab järgmisi kaubamärke:

H.HANSENI PROJEKT OÜ

H.Hanseni Projekt OÜ on 1993 aastal asutatud ettevõte kus tegeletakse gaasivarustuse projekteerimis-, ehitus- ja hooldustöödega. Oleme mitmete Itaalia ja Prantsusmaa gaasi- ja kütteseadmeid tootvate ettevõtete ametlikud esindajad ja seadmete edasimüüjad Eestis.

Korraldame tehaste juures koos nende spetsialistidega õppe- ja teabepäevi gaasivarustuse projekteerijatele ning seadmete hooldajatele. Katsetame päikese – ja tuuleenergiat tootvaid seadmeid et leida optimaalseid lahendusi nende kasutamiseks Eestis.